Ünnepek

Sok ünnepnapunk van egy éven belül. Különböző alkalmakhoz, különböző ünnepek tartoznak. Az oldalon megtalálhatjuk eredetüket, jelentésüket, megtudhatjuk mikor mit ünneplünk. Az ünnepek közelebb hozzák az embereket egymáshoz. Együtt örülünk, nevetünk, emlékezünk és ajándékozunk.

Legutóbbi hozzászólások

  Aprószentek

  Aprószentek
  (December 28.)

  Jézus születése után Heródes király meg akarta öletni őt, mert féltette tőle a királyi trónját.
  De nem tudta pontosan, hogy mikor és hol születik a gyermek, csak annyit, hogy Betlehemben.
  Ezért a városban minden két éven aluli fiúgyermeket megöletett. Ők az aprószentek, rájuk emlékezünk ezen a napon.
  Jézus nevelőapját, Szent Józsefet álmában egy angyal figyelmeztette a veszélyre, így időben elhagyták a várost.

  Gyertyaszentelő Boldogasszony

  Gyertyaszentelő Boldogasszony
  (február 2.)

  Urunk bemutatásának ünnepe a II. Vatikáni Zsinat óta egyértelműen az Úr ünnepei közé tartozik. Ugyanakkor régi hagyomány emlékeztet arra, hogy ez az ünnep Máriáé is. Az ünnep régi nevei között ismeretes: Mária megtisztulása. Mi magyarok most is így nevezzük: Gyertyaszentelő Boldogasszony.

  A zsidók törvénye szerint minden elsőszülött fiút Istennek kellett szentelni, illetve megváltani kellett. (Kiv 13,13). Jézust szülei felviszik a templomba, hogy kimutassák törvény-tiszteletüket, de nem váltják meg. Ő Istennek szánt áldozat. A gyertya erre is emlékeztet, hiszen önmagát emészti föl. Mária alázatban Fia útján jár. Ő ismeri kiválasztottságát, szüzességét, mégis beáll a többi asszony közé, akiknek szükségük van a tisztulásra. (Lev 12.) Felajánlja a szegények áldozatát „egy pár gerlét, vagy két galambfiókát” (Lk 2,24).

  Az ünnepen szentelt gyertya egyértelműen Jézusra utal, akit Simeon minden nemzet számára készített világosságnak nevez. (Lk 2,31k)

  Gyermeknap

  Gyermeknap
  (május utolsó vasárnapja)

  Magyarországon május utolsó vasárnapján ünnepeljük, a Nemzetközi Gyermeknap más országokban június 1-én van.
  Törökországból indult ez a kezdeményezés, majd vált világszerte népszerűvé.
  Különböző programok szerveződnek ezen a napon a családoknak, melyek segítenek emlékezetessé tenni e napot és a család közös ünnepléséhez adnak lehetőségeket.

  Anyák napja

  Anyák napja
  (május első vasárnapja)

  A nők anyaságáról emlékezünk meg ezen a napon. Világszerte kifejezzük ezzel az a tiszteletet, amelyet az Édesanyák áldozatos és legnagyobb szeretetet kifejező odaadásukkal érdemeltek ki.
  Ezen a napon mindenfelé (óvodák, iskolák, stb) programok szerveződnek az Édesanyák köszöntésére, de 1 szál virággal, esetleg képeslappal minden gyermek -kortól függetlenül- megemlékezik Édesanyjáról.

  Szűz Mária, a keresztények segítsége

  Szűz Mária, a keresztények segítsége
  (Május 24.)

  Május 24-én van Szűz Mária, a keresztények segítségének emléknapja. Ez a fohász már az 1571-es lepantói győzelem után bekerült a lorettói litániába. Az Egyház e győzelem előtt és utána is gyakran megtapasztalta égi Édesanyánk hathatós segítségét.

  Betegek világnapja

  Betegek világnapja
  (február 11.)

  1992-ben II. János Pál pápa rendelte el e napot annak emlékére, hogy 1958-ban egy 14 éves beteg kisleánynak, Bernadett Soubirous-nak, megjelent a Szűzanya, egy barlangnál Lourdes-ban. Több ilyen alkalom után egy csodatevő forrás fakadt a barlangnál, ahol az odazarándokolók közül, többek meggyógyulnak.

  Magyarok Nagyasszonya

  Magyarok Nagyasszonya
  (október 8.)

  Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpatrónájának ünnepét okt 8-án ünnepeljük Amikor Vaszary Kolos hercegprímás a millennium évében ezt az ünnepet kérte, XIII. Leó pápa elrendelte azt.

  Mi magyarok a Mária-tiszteletet szent Gellérttől tanultuk, Mária tiszteletünket hirdetik országunk alkotmányjogi kincsei: a Szentkorona, a koronázó palást és az országzászló is. Mindegyiken megtalálható a Boldogasszony képe. (A zászlón régibb a Mária-kép, mint lobogónk hármas színe.) A XII. század közepére tehető a Halotti Beszéd: „Szent Asszony Máriát”, említi, és ekkor az asszony kifejezés a királynét jelentette.

  Föld napja

  Föld napja
  (április 22.)

  1970 április 22-én Amerikában megmozdultak az emberek a föld, a környezet védelméért és elérték hogy szigorú törvények szabályozzák a föld védelmében. Ez a mozgalom Denis Hayes nevéhez fűződik. 20 év alatt világmozgalommá nőtte ki magát ez a kezdeményezés és megalakult a Föld napja Nemzetközi Hírközpont.
  Ebben az évben Magyarországon létrejött a Föld Napja Alapítvány, az elsők között csatlakozva ehhez a kezdeményezéshez.
  Az alapítvány jelmondata: Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?
  A Föld napján, április 22-én különböző programokkal, felhívásokkal tesznek a Föld védelmében kezdeményezéseket: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek, helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szerveződnek a Föld napi programok, és mindez már kiterjed az év többi napjára is.

  Karácsony

  Karácsony
  (december 25.)
  Jézus Krisztus születése

  Jézus Krisztus születésének az ünnepe. Pogány jelképe a karácsonyfa.
  Mária és József Betlehembe mentek népszámlálásra. Egy istállóban, jászolban kaptak szállást. Azon a téli éjszakán ott jött világra Jézus.
  A világban a szeretet ünnepének nevezik.

  Húsvét

  HÚSVÉT
  (hamvazószerda utáni 6. vasárnap)
  Jézus Krisztus feltámadása

  A keresztények legnagyobb ünnepe

  Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. Krisztus szenvedett, meghalt majd feltámadt harmadnapra az emberekért. Megváltotta a világot, hogy üdvösséget szerezzen mindenkinek.

  A népi hagyomány nyuszikkal, pipikkel, tojásokkal szimbolizálja húsvétot.

  Húsvét hétfőn a hagyomány szerint a fiúk meglocsolják a lányokat.