Ünnepek

Sok ünnepnapunk van egy éven belül. Különböző alkalmakhoz, különböző ünnepek tartoznak. Az oldalon megtalálhatjuk eredetüket, jelentésüket, megtudhatjuk mikor mit ünneplünk. Az ünnepek közelebb hozzák az embereket egymáshoz. Együtt örülünk, nevetünk, emlékezünk és ajándékozunk.

Legutóbbi hozzászólások

  Egyházi ünnepek

  Vízkereszt

  Vízkereszt
  (Január 6.)

  vizkereszt

  Ezzel a nappal záródik a karácsonyi időszak. Egy új ünnepkör veszi kezdetét, mégpedig a farsangi idő. Hivatalosan ezen a napon szedjük le a díszeket a karácsonyfáról. A három királyok, Gáspár, Menyhért, Boldizsár ünnepe ez. Ezen a napon vízszentelés van, innen ered az ünnep neve. A IV. század környékén kezdett elterjedni a keresztényeknél, eleinte, mint Krisztus születésének ünnepe, majd keresztségének, a kánai menyegzőnek és a három király látogatásának ünnepe lett.
  A II. Vatikáni Zsinat helyre tette ezeket, az ünnepeket: január 6-a a három király látogatásának ünnepe vízszenteléssel egybekötve. Ekkor kezdődik a házszentelések időszaka is.
  A népi hagyományok szerint a lányoknak ez férjjósló napjuk. Az egész nap, vendégeskedéssel, énekléssel, vidámsággal, karácsonyfa-búcsúztatással és ehhez hasonló szokásokkal telik el.

  Pünkösd

  Pünkösd
  (Húsvét utáni 50. nap)

  A Szentlélek eljövetelének az ünnepe.
  Krisztus mennybemenetele után, elküldte a Szentlelket az embereknek, hogy velünk legyen.
  Az apostolokra lángnyelvek alakjában szállt le és hirdette velük Krisztus igéjét.

  Pár éve állami ünneppé nyilvánították és munkaszüneti nap lett.

  Úrnapja

  Úrnapja
  (Húsvét utáni 40. nap)

  Az Oltáriszentség ünnepe, mely Krisztus teste és vére az átváltoztatott kenyér és bor színe alatt.
  Pünkösd után a 10. napon, csütörtökön van a napja.
  Körmenettel ünnepeljük e napot.Az Oltáriszentséget kísérjük a templom körül és 4 felállított oltárnál imával köszöntjük az Urat az Oltáriszentségben.

  Szűz Mária, Istenanya

  Szűz Mária, Istenanya
  (Január 1.)

  A Szentírásban Erzsébet szavaiként ezt olvassuk: „Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?” (Lk. 1,43) Ebben a korban az Úr egyértelműen Istent jelent. A szentatyák is a Szent Szüzet Istenszülőnek nevezik. A katekizmus így fogalmaz: «Mária valóban „Isten Anyja” (Theotokosz), hiszen Isten örök Fiának az anyja, aki emberré lett, aki maga az Isten» (KEK. 509.). Efezusi zsinat döntése alapján nincs a szent Szűznek olyan címe, amely az istenanyaságot fölülmúlná, és ezért méltán került a litániában az első helyre.

  Az Efezusi Zsinat 1500 éves évfordulója alkalmából, október 11-re XI. Piusz pápa emléknapot rendelt: Mária anyasága néven. A II. Vatikáni Zsinat után január 1-re helyezték, és főünneppé tették Szűz Mária, Isten Anyja névvel.

  Aprószentek

  Aprószentek
  (December 28.)

  Jézus születése után Heródes király meg akarta öletni őt, mert féltette tőle a királyi trónját.
  De nem tudta pontosan, hogy mikor és hol születik a gyermek, csak annyit, hogy Betlehemben.
  Ezért a városban minden két éven aluli fiúgyermeket megöletett. Ők az aprószentek, rájuk emlékezünk ezen a napon.
  Jézus nevelőapját, Szent Józsefet álmában egy angyal figyelmeztette a veszélyre, így időben elhagyták a várost.

  Gyertyaszentelő Boldogasszony

  Gyertyaszentelő Boldogasszony
  (február 2.)

  Urunk bemutatásának ünnepe a II. Vatikáni Zsinat óta egyértelműen az Úr ünnepei közé tartozik. Ugyanakkor régi hagyomány emlékeztet arra, hogy ez az ünnep Máriáé is. Az ünnep régi nevei között ismeretes: Mária megtisztulása. Mi magyarok most is így nevezzük: Gyertyaszentelő Boldogasszony.

  A zsidók törvénye szerint minden elsőszülött fiút Istennek kellett szentelni, illetve megváltani kellett. (Kiv 13,13). Jézust szülei felviszik a templomba, hogy kimutassák törvény-tiszteletüket, de nem váltják meg. Ő Istennek szánt áldozat. A gyertya erre is emlékeztet, hiszen önmagát emészti föl. Mária alázatban Fia útján jár. Ő ismeri kiválasztottságát, szüzességét, mégis beáll a többi asszony közé, akiknek szükségük van a tisztulásra. (Lev 12.) Felajánlja a szegények áldozatát „egy pár gerlét, vagy két galambfiókát” (Lk 2,24).

  Az ünnepen szentelt gyertya egyértelműen Jézusra utal, akit Simeon minden nemzet számára készített világosságnak nevez. (Lk 2,31k)

  Szűz Mária, a keresztények segítsége

  Szűz Mária, a keresztények segítsége
  (Május 24.)

  Május 24-én van Szűz Mária, a keresztények segítségének emléknapja. Ez a fohász már az 1571-es lepantói győzelem után bekerült a lorettói litániába. Az Egyház e győzelem előtt és utána is gyakran megtapasztalta égi Édesanyánk hathatós segítségét.

  Magyarok Nagyasszonya

  Magyarok Nagyasszonya
  (október 8.)

  Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpatrónájának ünnepét okt 8-án ünnepeljük Amikor Vaszary Kolos hercegprímás a millennium évében ezt az ünnepet kérte, XIII. Leó pápa elrendelte azt.

  Mi magyarok a Mária-tiszteletet szent Gellérttől tanultuk, Mária tiszteletünket hirdetik országunk alkotmányjogi kincsei: a Szentkorona, a koronázó palást és az országzászló is. Mindegyiken megtalálható a Boldogasszony képe. (A zászlón régibb a Mária-kép, mint lobogónk hármas színe.) A XII. század közepére tehető a Halotti Beszéd: „Szent Asszony Máriát”, említi, és ekkor az asszony kifejezés a királynét jelentette.

  Karácsony

  Karácsony
  (december 25.)
  Jézus Krisztus születése

  Jézus Krisztus születésének az ünnepe. Pogány jelképe a karácsonyfa.
  Mária és József Betlehembe mentek népszámlálásra. Egy istállóban, jászolban kaptak szállást. Azon a téli éjszakán ott jött világra Jézus.
  A világban a szeretet ünnepének nevezik.

  Húsvét

  HÚSVÉT
  (hamvazószerda utáni 6. vasárnap)
  Jézus Krisztus feltámadása

  A keresztények legnagyobb ünnepe

  Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. Krisztus szenvedett, meghalt majd feltámadt harmadnapra az emberekért. Megváltotta a világot, hogy üdvösséget szerezzen mindenkinek.

  A népi hagyomány nyuszikkal, pipikkel, tojásokkal szimbolizálja húsvétot.

  Húsvét hétfőn a hagyomány szerint a fiúk meglocsolják a lányokat.